Vyhláška č. 146/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej, Ministerstva financií, cien a miezd Českej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

OBSAH