Vyhláška č. 144/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou

Čiastka 28/1990
Platnosť od 28.04.1990 do22.01.1992
Účinnosť od 01.05.1990 do22.01.1992
Zrušený 25/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 - 22.01.1992