Vyhláška č. 140/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb. o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 28.04.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.04.1990 Aktuálne znenie