Vyhláška č. 139/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 28.04.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.04.1990 Aktuálne znenie