Vyhláška č. 136/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 Aktuálne znenie