Zákon č. 125/1990 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 26/1990
Platnosť od 27.04.1990
Účinnosť od 01.05.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.04.1990