Vyhláška č. 122/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní pracovníkov aparátu politických strán a spoločenských organizácií

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990 do15.01.1992
Účinnosť od 01.05.1990 do15.01.1992
Zrušený 1/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1990 - 15.01.1992

Pôvodný predpis

23.04.1990