Zákon č. 120/1990 Zb.Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi

(v znení č. 3/1991 Zb.)

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990 do31.03.2002
Účinnosť od 01.02.1991 do27.02.1996
Zrušený 311/2001 Z. z.