Vyhláška č. 12/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 139/1983 Zb. o základných podmienkach dodávky tepla v znení vyhlášky č. 75/1989 Zb.

Čiastka 3/1990
Platnosť od 12.01.1990 do30.04.1990
Účinnosť od 01.04.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

OBSAH