Zákon č. 117/1990 Zb.Zákon o zásluhách M. R. Štefánika

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.04.1990 Aktuálne znenie