Zákon č. 115/1990 Zb.Zákon o používaní štátnych symbolov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Účinnosť od 23.04.1990