Oznámenie č. o1/c35/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 35/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.