Oznámenie č. o1/c20/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 20/1989
Platnosť od 24.07.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.