Vyhláška č. 97/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Čiastka 24/1989
Platnosť od 25.09.1989
Účinnosť od 25.09.1989
Redakčná poznámka

Dohovor nabudol platnosť na základe svojho článku 54 ods. 1 dňom 5. júla 1989.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.09.1989 Aktuálne znenie