Redakčné oznámenie č. 77/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do15.01.1992