Vyhláška č. 74/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve

(v znení č. 73/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 19/1989
Platnosť od 30.06.1989 do26.05.1993
Účinnosť od 01.03.1991 do26.05.1993
Zrušený 119/1993 Z. z.