Vyhláška č. 65/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 17/1989
Platnosť od 23.06.1989 do30.09.2003
Účinnosť od 01.01.1995 do30.09.2003
Zrušený 396/2003 Z. z.