Redakčné oznámenie č. 53/1989 Zb.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 188/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, v slovenskom vydaní

Čiastka 14/1989
Platnosť od 25.05.1989