Uznesenie č. 30/1989 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia na ochranu verejného poriadku

Čiastka 8/1989
Platnosť od 30.03.1989