Vyhláška č. 211/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 - 31.12.1992