Nariadenie vlády č. 208/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1990
Zrušený 577/1990 Zb.