Vyhláška č. 202/1989 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušujú niektoré predpisy z odboru sociálno-ekonomických informácií

Čiastka 39/1989
Platnosť od 30.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990