Opatrenie č. 18/1989 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 3/1989
Platnosť od 17.02.1989 do27.12.1989
Účinnosť od 17.02.1989 do27.12.1989
Zrušený 165/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.02.1989 - 27.12.1989

Pôvodný predpis

17.02.1989