Vyhláška č. 179/1989 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.

OBSAH