Zákon č. 175/1989 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do25.06.1992
Účinnosť od 01.01.1990 do25.06.1992
Zrušený 322/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 - 25.06.1992