Vyhláška č. 149/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona

Čiastka 32/1989
Platnosť od 14.12.1989
Účinnosť od 01.01.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1990 Aktuálne znenie