Vyhláška č. 14/1989 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 2/1989
Platnosť od 14.02.1989
Účinnosť od 01.01.1995