Vyhláška č. 109/1989 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Maledivy

Čiastka 27/1989
Platnosť od 18.10.1989
Účinnosť od 02.11.1989
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.11.1989 Aktuálne znenie