Zákon č. 98/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

Čiastka 20/1988
Platnosť od 15.06.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1991