Zákon č. 98/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník

Čiastka 20/1988
Platnosť od 15.06.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

15.06.1988