Vyhláška č. 9/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 29.01.1988 do14.11.1988
Zrušený 84/1989 Zb.