Vyhláška č. 9/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o colných úľavách pri dovoze niektorých druhov neobchodného tovaru

(v znení č. 180/1988 Zb.)

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.07.1989
Účinnosť od 15.11.1988 do31.07.1989
Zrušený 84/1989 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.11.1988 - 31.07.1989 180/1988 Zb.
29.01.1988 - 14.11.1988

Pôvodný predpis

29.01.1988