Vyhláška č. 84/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore proti apartheidu v športe

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988
Účinnosť od 14.06.1988
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 ods. 1 dňom 3. apríla 1988 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.