Vyhláška č. 83/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií o podmienkach predaja tovaru a poskytovania služieb za devízové prostriedky na území Československej socialistickej republiky

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do09.09.1990
Účinnosť od 01.07.1988 do09.09.1990
Zrušený 370/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 09.09.1990

Pôvodný predpis

30.05.1988