Vyhláška č. 81/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do30.04.1992
Účinnosť od 01.07.1988 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 30.04.1992

Pôvodný predpis

30.05.1988