Nariadenie vlády č. 80/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o určovaní kondícií, klasifikácii zásob výhradných ložísk a o posudzovaní, schvaľovaní a štátnej expertíze ich výpočtov

Čiastka 16/1988
Platnosť od 30.05.1988 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1991
Zrušený 498/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1988 - 31.12.1991