Vyhláška č. 8/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960

(v znení č. 413/1990 Zb.)

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.10.1990 413/1990 Zb. Aktuálne znenie
29.01.1988 - 10.10.1990

Pôvodný predpis

29.01.1988