Vyhláška č. 79/1988 Zb.Vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch

(v znení č. 533/1991 Zb., 295/1999 Z. z.)

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988
Účinnosť od 01.12.1999

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.1999 295/1999 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.1992 - 30.11.1999 533/1991 Zb.
01.07.1988 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

24.05.1988