Vyhláška č. 75/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988
Účinnosť od 08.06.1988
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.