Vyhláška č. 74/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 172/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky vykurovacích plynov, ropy a gazolínu

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do31.03.1990
Účinnosť od 01.06.1988 do31.03.1990
Zrušený 11/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1988 - 31.03.1990

Pôvodný predpis

24.05.1988