Uznesenie č. 73/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

73

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 20. apríla 1988

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča a určuje deň ich konania na 17. a 18. júna 1988.

V. Šalgovič v. r.