Uznesenie č. 73/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 26 - Komárno a vo volebnom obvode č. 65 - Slovenská Ľupča

Čiastka 15/1988
Platnosť od 24.05.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

24.05.1988