Vyhláška č. 7/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o križovaní pozemných komunikácií s dráhami na úrovni koľají

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do31.12.2009
Účinnosť od 01.03.1988 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.