Uznesenie č. 63/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 72 - Prešov a č. 73 - Prešov

Čiastka 10/1988
Platnosť od 27.05.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.