Uznesenie č. 6/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebných obvodoch č. 24 - Košice III, č. 62 - Fričovce a č. 83 - Rožňava II

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.

Pôvodný predpis

29.01.1988