Vyhláška č. 56/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu založenia Matice slovenskej

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do29.09.2000
Účinnosť od 01.05.1988 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1988 - 29.09.2000

Pôvodný predpis

20.04.1988