Zákon č. 53/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1959 Zb. SNR o rozvoji tokajskej vinohradnej oblasti na Slovensku

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do31.12.1996
Účinnosť od 20.04.1988 do31.12.1996
Zrušený 332/1996 Z. z.

OBSAH