Zákon č. 50/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do27.08.1990
Účinnosť od 20.04.1988 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.04.1988 - 27.08.1990