Uznesenie č. 5/1988 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 34 - Ružomberok

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988 do27.08.1990
Zrušený 346/1990 Zb.