Vyhláška č. 47/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách a doplnkoch Vykonávacích predpisov k Dohode o vzájomnom uznávaní autorských práv, osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy z 18. decembra 1976

Čiastka 8/1988
Platnosť od 19.04.1988
Účinnosť od 19.04.1988
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho bodu 6 dňom 17. septembra 1987 a týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.04.1988 Aktuálne znenie